Aalsmeer.Nu | Lab35

Aalsmeer.nu media en design | Lab 35

De domeinnaam delegakker.nl is te koop.

Voor meer informatie
Ga naar onze website: www.aalsmeer.nu.

Een legakker is een langegerekte strook grond waar het uitgebaggerde veen op te drogen werd gelegd. Het wordt ook wel een zetkraag of gewoon een kraag genoemd. De legakkers ontstonden door in moerassig veengrond de bodem uit te baggeren met een baggerbeugel en deze vervolgens op een zogenaamde zetwal te drogen te leggen. Hierna werden er turven van gemaakt.

Het veen zelf is ontstaan door dat planten afsterven in vochtige omstandigheden waar ze langzaam afgebroken worden.

Typische veenplassen vind je bij de Nieuwkoopse plassen en Westeinderplassen. Legakkers liggen in de laagveengebieden van Holland, Utrecht, Friesland en Noordwest-Overijssel.

Bron van informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legakker
https://www.encyclo.nl/begrip/legakker
https://www.ensie.nl/betekenis/legakker

Bedrijf: Lab 35 | Aalsmeer.nu media en design
Straat: Witteweg 35
Postcode: 1431GZ
Plaats: Aalsmeer
Telefoon: 0297363215